Dzielnicowi Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej - KPP Tomaszów Lubelski

Dzielnicowi Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej

Dzielnicowi Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej

Dzielnicowy - policjant "pierwszego kontaktu"


Dzielnicowy jest policjantem tzw. "pierwszego kontaktu", łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dzielnicowy wchodzi w skład Wydziału Prewencji, każdy z nich ma przydzielony swój rejon służbowy, za który odpowiada i doskonale zna. Dzielnicowy odwiedza i prowadzi rozmowy z mieszkańcami swojego rejonu,  zajmuje się też  problemem przemocy w rodzinie. To on pełni pieczę nad ofiarami przestępstw, monitoruje problem i realizuje zadania wynikające z prowadzenia "Niebieskiej Karty". Dzielnicowy bierze też udział w różnorakich spotkaniach ze społeczeństwem.

 

 

 

asp. Jarosław Kaznowski tel. kom. 734 406 174

Posterunek Policji w Lubyczy Królewskiej

dzielnicowy.lubyczakrolewska1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej słuzby. W sprawach niecierpiacych zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 84 6648210

Rejon obejmuje miasto Lubycza Królewska i gminę Lubycza Królewska. Miasto Lubycza Królewska liczy 2.386 mieszkańców, natomiast gmina Lubycza Królewska liczy 2.841 mieszkańców. Obecnie rejon służbowy nr 1 będzie obejmował następujące miejscowości: miasto - Lubycza Królewska, Bukowinka, Gruszka, Hrebenne, Hrebenne Osada, Jelinka, Kniazie, Kornie, Machnów Nowy, Machnów Stary, Mosty Małe, Myślatyn, Nowosiółki Przednie, Potoki, Ruda Lubycka, Ruda Żurawiecka, Ruda Żurawiecka Osada, Siedliska, Teniatyska, Wierzbica. Ogólna liczba mieszkańców wynosi 5.227.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

 

 

st.sierż. Piotr Łeszczyszyn  tel. kom. 734 406 177

Posterunek Policji w Lubyczy Królewskiej

dzielnicowy.lubyczakrolewska2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej słuzby. W sprawach niecierpiacych zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 84 6648210

Rejon obejmuje miejscowość Bełżec i gminę Bełżec, gdzie liczba mieszkańców wynosi 3.964, dodatkowo do tego rejonu zostaną dołączone miejscowości z gminy Lubycza Królewska. Obecnie rejon służbowy nr 2 będzie obejmował następujące miejscowości: Bełżec, Brzeziny, Chyże, Szalenik Kolonia, Żyłka. Dodatkowo do obsługi zostaną dołączone miejscowości: Łazowa, Huta Lubycka, Pawliszcze, Rudki, Zatyle, Dyniska Nowe, Nowosiółki Kardynalskie, Żurawce i Żurawce- Osada, których ogólna liczba mieszkańców wynosi 1316 osób. Ogólna liczba mieszkańców wynosi 5280.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2

 

W związku z Zarządzeniem nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych zostały przygotowane plany działania priorytetowego przez każdego dzielnicowego, które zostaną zrealizowane w cyklu półrocznym.  Plany te zostaną przekazane społeczności danego rejonu podczas spotkań dzielnicowych z samorządowcami i mieszkańcami.