Dzielnicowi Posterunku Policji w Ulhówku

DZIELNICOWI POSTERUNKU POLICJI W ULHÓWKU

Dzielnicowy - policjant "pierwszego kontaktu"


Dzielnicowy jest policjantem tzw. "pierwszego kontaktu", łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dzielnicowy wchodzi w skład Wydziału Prewencji, każdy z nich ma przydzielony swój rejon służbowy, za który odpowiada i doskonale zna. Dzielnicowy odwiedza i prowadzi rozmowy z mieszkańcami swojego rejonu,  zajmuje się też  problemem przemocy w rodzinie. To on pełni pieczę nad ofiarami przestępstw, monitoruje problem i realizuje zadania wynikające z prowadzenia "Niebieskiej Karty". Dzielnicowy bierze też udział w różnorakich spotkaniach ze społeczeństwem.

asp.  Paweł Makolądra  tel. kom. 734 406 180

Posterunek Policji w Ulhówku

dzielnicowy.ulhowek1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej słuzby. W sprawach niecierpiacych zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 84 6648210

Rejon obejmuje obejmuje miejscowości gminy Ulhówek: Budynin, Korczmin, Korczmin Osada, Krzewica, Machnówek, Magdalenka, Oserdów, Szczepiatyn, Szczepiatyn Osada, Tarnoszyn, Wasylów Wielski, Wasylów, Dębina, Dębina Osada, Dyniska, Hubinek, Rokitno, Rzeczyca, Rzeplin, Rzepin Osada, Podlodów, Ulhówek, Żerniki. Rejon pozamiejski liczy 5458 mieszkańców.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

sierż.szt.  Maciej Bednarz  tel. kom. 601 334 868

Posterunek Policji w Ulhówku

dzielnicowy.ulhowek2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej słuzby. W sprawach niecierpiacych zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 84 6648210

Rejon obejmuje obejmuje miejscowości gminy Jarczów: Chodywańce, Gródek, Jurów, Kolonia Gródek, Kolonia Wola Gródecka, Łubcze, Plebanka, Wola Gródecka, Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Nedeżów, Przewłoka, Sowiniec, Szlatyn, Wierszczyca, Zawady. Rejon pozamiejski liczy 3626 mieszkańców.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2

 

W związku z Zarządzeniem nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych zostały przygotowane plany działania priorytetowego przez każdego dzielnicowego, które zostaną zrealizowane w cyklu półrocznym.  Plany te zostaną przekazane społeczności danego rejonu podczas spotkań dzielnicowych z samorządowcami i mieszkańcami.