Dzielnicowi Posterunku Policji w Suścu - KPP Tomaszów Lubelski

Dzielnicowi Posterunku Policji w Suścu

Dzielnicowi Posterunku Policji w Suścu

 

 

 

 

Dzielnicowy - policjant "pierwszego kontaktu"


Dzielnicowy jest policjantem tzw. "pierwszego kontaktu", łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dzielnicowy wchodzi w skład Wydziału Prewencji, każdy z nich ma przydzielony swój rejon służbowy, za który odpowiada i doskonale zna. Dzielnicowy odwiedza i prowadzi rozmowy z mieszkańcami swojego rejonu,  zajmuje się też  problemem przemocy w rodzinie. To on pełni pieczę nad ofiarami przestępstw, monitoruje problem i realizuje zadania wynikające z prowadzenia "Niebieskiej Karty". Dzielnicowy bierze też udział w różnorakich spotkaniach ze społeczeństwem.

 

 

 

 asp. Marcin Swacha   tel.kom. 734 406 169

Posterunek Policji w Suścu

dzielnicowy.susiec1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej słuzby. W sprawach niecierpiacych zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 84 6648210

Rejon obejmuje miejscowości: Huta Szumy, Łosiniec, Wólka Łosiniecka, Maziły, Oseredek, Paary, Rybnica, Susiec, Zawadki. Rejon pozamiejski liczy 5869 mieszkańców.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

 

 

mł.asp. Janusz Piwko   tel. kom. 601 987 628

Posterunek Policji w Suścu

dzielnicowy.susiec2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej słuzby. W sprawach niecierpiacych zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 84 6648210

Rejon obejmuje miejscowości: Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Grabowica, Kunki, Łasochy, Łuszczacz, Majdan Sopocki I, Majdan Sopocki II, Nowiny, Róża. Rejon pozamiejski liczy 4473 mieszkańców.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2

 

W związku z Zarządzeniem nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych zostały przygotowane plany działania priorytetowego przez każdego dzielnicowego, które zostaną zrealizowane w cyklu półrocznym.  Plany te zostaną przekazane społeczności danego rejonu podczas spotkań dzielnicowych z samorządowcami i mieszkańcami.