Aktualności

st.sierż. Piotr Koniec „Najbardziej rozpoznawalnym dzielnicowym”

Wczoraj w odbyło się uroczyste wręczenie nagród trzem dzielnicowym, którzy zostali wyłonieni w konkursie na „Najbardziej rozpoznawalnego dzielnicowego”. Pierwsze miejsce zajął st.sierż. Piotr Koniec, mł.asp Rafał Gardzioła, asp.szt. Daniel Prus. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Wicestarosta Tomaszowski Jerzy Wereszczak, Wiceburmistrz Tomaszowa Lubelskiego Tadeusz Wagner oraz kadra kierownicza komendy powiatowej w Tomaszowie Lubelskim

W dniach od 16 sierpnia 2018 roku do 30 września 2018 roku pod patronatem Starosty Tomaszowskiego został zorganizowany konkurs dla dzielnicowych pn. „Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy” powiatu tomaszowskiego”. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej przyjaznego i kompetentnego dzielnicowego,

  • przybliżenie społeczności powiatu tomaszowskiego sylwetek dzielnicowych, obsługiwanych przez nich rejonów oraz realizacji podstawowych zadań,
  • popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności, zwiększenie zaufania do dzielnicowego,
  • głębsza integracja dzielnicowego z mieszkańcami swojego rejonu służbowego, kreowanie pozytywnego wizerunku Policji,
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

W wyniku przeprowadzonego konkursu na który składały się następujące aspekty z zakresu pracy dzielnicowego:

  • głosowanie lokalnej społeczności za pomocą strony internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,
  •  wyniki i całokształt pracy dzielnicowego,
  •  test wiedzy teoretycznej z zakresu pracy dzielnicowego

Po dokonaniu sumowania poszczególnych zagadnień, składających się na ocenę pracy dzielnicowych, komisja powołana decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim wyłoniła listę laureatów, która przedstawia się następująco:

  •  pierwsze miejsce st.sierż. Piotr Koniec – dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych KPP,
  •  drugie miejsce mł.asp. Rafał Gardzioła – dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych KPP,
  •  trzecie miejsce asp.szt. Daniel Prus -  dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych KPP. 

Nagrody laureatom wręczyli Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim mł.insp. Artur Deryło, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Bogdan Kulas oraz zaproszeni goście.

AL.