Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim

Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Stefana Żeromskiego 4

Kontakt (sekretariat):

tel:84 664 8272

Naczelnik Wydziału:  nadkom. Franciszek Bosiak

Wydział Kryminalny zajmuje się zwalczaniem przestępstw kryminalnych, gospodarczych oraz poszukiwaniem przestępów i osób zaginionych.
Policjanci Wydziału Kryminalnego wykonują czynności zarówno operacyjne jak i procesowe. Utrzymują stałą współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowegou. Osobiście realizują postępowania w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i gospodarcze zaistniałe na terenie powiatu, należą do nich w szczególności:
 
  •                             zabójstwa, rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
  •                             kradzieże i włamania
  •                             oszustwa i fałszerstwa,
  •                             obrotu gospodarczego,
  •                             ochrony własności intelektualnej
  •                             przestępstw narkotykowych.
  •                             techniki kryminalistycznej
  •                             poszukiwań osób