Wydział Prewencji w Tomaszowie Lubelskim - Wydział Prewencji - KPP Tomaszów Lubelski

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji w Tomaszowie Lubelskim

Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Stefana Żeromskiego 4

Kontakt (sekretariat):

tel:84 664 8223

Naczelnik Wydziału:  podinsp. Tomasz Pawelec

W skład Wydziału wchodzą policjanci:

  • Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego,
  • Zespół Dyżurnych,
  • Zespół Dzielnicowych,
 W strukturze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego pełnią służbę policjanci, których zadaniem jest zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie miasta i gminy Tomaszów Lubelski poprzez pełnienie służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. W czasie służby, która ma w szczególności charakter zapobiegawczy, policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego są uprawnieni do kontrolowania miejsc zagrożonych, legitymowania osób, kontroli pojazdów, zatrzymywania sprawców przestępstw i wykroczeń, podejmowania interwencji zarówno na polecenie, zgłoszenie czy z własnej inicjatywy. Doprowadzają osoby nietrzeźwe do miejsc zamieszkania, placówek służby zdrowia i do jednostek Policji. Działając w ten sposób ratują niejednokrotnie życie osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia, a niekiedy życia.
 
Policjanci Zespołu Dyżurnych pełnią służbę na stanowisku kierowania przez całą dobę. M.in. kierują interesantów do właściwych przedmiotowo komórek organizacyjnych, odbierają telefoniczne prośby o interwencje i kierują do ich obsługi policjantów. Kierują siłami w rejonie całej jednostki zapewniając prawidłową obsługę zdarzeń.
 
Policjanci z Zespołu Dzielnicowych (dzielnicowi) obsługują wyznaczone rejony służbowe na terenie miasta i gminy Tomaszów Lubelski, utrzymują kontakt z samorządem mieszkańców i instytucjami. W ramach odwiedzin przyjmują wszelkie informacje mogące się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz sygnały o pojawiających się zagrożeniach.