Wydział Ruchu Drogowego w Tomaszowie Lubelskim - Wydział Ruchu Drogowego - KPP Tomaszów Lubelski

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w Tomaszowie Lubelskim

Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Stefana Żeromskiego 4

Kontakt (sekretariat):

tel:84 664 8252

Naczelnik Wydziału:  p.o. asp.szt. Tadeusz Bielecki

Podstawowym zadaniem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w tym kontrola krajowego i międzynarodowego transportu osób i towarów.
 
Wydział Ruchu Drogowego dysponuje radiowozami oznakowanymi a także nieoznakowanym pojazdem z zainstalowanym Videorejestratorem, a służba pełniona jest w dwuosobowych patrolach zmotoryzowanych. Patrole ruchu drogowego są kierowane do służby na drogi o największym natężeniu ruchu oraz w miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Policjanci ruchu drogowego zabezpieczają także uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy masowe odbywające się na drogach lub w obrębie dróg (w tym wyścigi kolarskie, biegi uliczne i inne).
 
Policjanci struktury Wydziału Ruchu Drogowego realizują także zadania w zakresie:
  •                             obsługi zdarzeń drogowych,
  •                             opiniowania zmian organizacji ruchu drogowego na podstawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego opracowywanych przez zarządców dróg,
  •                             nadzoru nad drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, w tym nadzór nad stanem dróg, ich prawidłowym oznakowaniem oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń inżynieryjnych służących do regulacji ruchem drogowym, a w szczególności wnioskowanie do odpowiednich zarządców dróg o usunięcie stwierdzonych braków i nieprawidłowości.
Patrole WRD realizują także czynności w zakresie prewencji policyjnej zlecone przez dyżurnego Komendy.