Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelski - Komenda - KPP Tomaszów Lubelski

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelski


 

Adres:

ul.Stefana Żeromskiego 4

22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 664 8210

fax. 84 664 8244

e-mail: komendant.kpptomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl

 

 

Posterunek Policji w Lubyczy Królewskiej

ul. Kolejowa 8, 22-680 Lubycza Królewska - tel. (84) 664 82 35

 

Posterunek Policji w Tyszowcach

ul. Rynek 1, 22-630 Tyszowce - tel. (84) 664 82 47

 

Posterunek Policji w Łaszczowie

ul. Chopina 3,  22-650 Łaszczów - tel. (84) 664 82 27

 

Posterunek Policji w Suścu

ul. Tomaszowska 1, 22-672 Susiec - tel. (84) 664 82 38

 

Posterunek Policji w Ulhówku

ul. Tomaszowska 131, 22-678 Ulhówek-  tel. (84) 664 8248