Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelski - Komenda - KPP Tomaszów Lubelski

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelski


 

Adres:

ul.Stefana Żeromskiego 4

22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 664 8210

fax. 84 664 8244

e-mail: komendant.kpptomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl